loading

Pergola Nedir ?

Pergola Nedir ?

Pergola, (İtalyanca: Pergola) belirli bir hat boyunca yanlarına sütün veya direkler dikilerek sarmaşık bitkilerle donatılmış gölgeli yürüyüş yolu veya geçittir. Sözcüğün kökeni, Latincede saçak, su yolu anlamına gelen pergula ifadesine dayanmaktadır. Avrupa dillerine İtalyanca aracılığı ile girmiş ve bugünkü anlamını kazanmıştır. 18. ve 19 yüzyıllarda, fazla yapay olmalarından kaynaklı gelişen doğal bahçecilik eğilimine dayanamamışlar ve tanınmışliklerini yitirmişlerdir. Günümüzde tekrar canlanmakta olan pergolalar sedir veya sekoya gibi dayanıklı ağaçlardan yapılmaktadır.